Jeg arbejder overordnet ud fra den tanke, at vores samfundsmæssige udfordringer kan løses til gavn for både samfund og erhverv. Det kræver, at vi arbejder på tværs af sektorer og fagligheder, og det kræver partnerskaber, hvor alle kan se et tydeligt incitament i at deltage.

Kortlægning og analyse

Inden en organisation sætter retning, eller et partnerskab beslutter sig for at etableres, kan det være vigtigt at få en kortlægning og/eller en analyse af det felt man ønsker at agere indenfor. 

Jeg opsætter, i samarbejde med jer, en ramme for opgaven. På baggrund af denne udfører jeg den research, de interviews og workshops, der skal til for at få skabt et materiale, der giver indblik og forståelse af de gældende mekanismer og udfordringer på feltet. Hvormed der skabes et kvalificeret grundlag at tage action på.

Udvikling af tiltag og indsatser

Udvikling af bæredygtige tiltag og indsatser kræver ofte at de centrale interessenter er blevet inddraget, og har været med til at forme og kvalificere indsatserne.  

Jeg står for projektledelsen af disse udviklingstiltag, søger for at få interessenterne involveret, få skabt en fælles forståelse og få beskrevet tiltag og indsatser, der giver mening ift.. strategien/visionen på området.

Jeg tager også gerne projektledelsen af udarbejdelsen af fondsansøgninger, der kan være med til at virkeliggøre de ønskede indsatser.

Strategi-udvikling

Organisationer, og diverse partnerskabskonstruktioner, har ofte brug for at sætte en fælles strategi, der kan skabe rammen om det sigte man har.  

Et kendt citat "Culture eats strategy for breakfast" (Peter Drucker) har helt klart sin berettigelse, og ikke mindst når flere aktører på tværs skal enes om et arbejde. Men netop arbejdet med at udforme en strategi kan være med til at forme en positiv kultur om det mål, man gerne vil opnå i fællesskab.

Jeg tilbyder at stå for udviklingen af en inddragende proces i samarbejde med ledelsen og/eller bestyrelsen, og støtter op igennem hele forløbet.