KORSBEK ADVICE

Rådgivning, etablering af vidensgrundlag, inddragelse af interessenter og udformning af tiltag, der skal fremme udvikling og innovation

Kundeudtalelser
"Tak for godt samarbejde, du har leveret over forventning – og de var endda sat højt! Du har skubbet et vigtigt skridt i retningen af en realisering af udvidelsen og et temposkift mod en levende forskerpark af international klasse!" CEO, INCUBA

”Niveauet af det jeg læste, var så højt, at jeg blev stolt af, hvad vi kan sammen, og hvad det kan blive til - og ikke mindst hvad der er evnet at samle ind, destillere ud, holde fast i og meget mere for at nå det flotte resultat. Du har været med til at lede samarbejdet omkring opgaven, også hvor det har været svært, holdt fokus, hvor der har været uklarheder, blevet ved og været fantastisk udholdende.” Hospitalsdirektør, AUH

"Korsbek Advice har effektivt og kompetent bidraget til at forbedre kvaliteten af midtvejs(selv)evalueringsrapport for BioMedical Design. Korsbek Advice blev valgt til opgaven for sin dybe indsigt i, og mangeårige erfaring med, offentlig-private organisering af innovationsprogrammer." CEO, BioMedicalDesign

Hvem er Korsbek Advice?

Jeg hedder Tenna Korsbek Andreasen, og har 14 års erfaring som henholdsvis administrerende direktør og projektleder på innovations- og udviklingsområdet. Jeg har primært arbejdet med dannelsen og udviklingen af partnerskaber og platforme på tværs af sektorer og organisationer. Udviklingsinitiativer, der har haft som formål at løse samfundsmæssige udfordringer, særligt inden for sundhedsområdet. Både med en vækst og samfundsmæssig gevinst for øje.
Jeg er cand.mag. fra AU, 2003, og har senest taget en masteruddannelse i Ledelse og Innovation, AU/CBS, 2018. Skrev afhandling om "Leadership Practice in Multi-Stakeholder Partnerships".